POLITYKA PRYWATNOŚCI

w PHU “FALKO OIL” Krzysztof Falkowski
z dn. 16.01.2019 r.

 

Niniejszy dokument przedstawia zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies Użytkowników strony internetowej falkooil.pl prowadzonej przez PHU “FALKO OIL” Krzysztof Falkowski.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest PHU “FALKO OIL” Krzysztof Falkowski z siedzibą w miejscowości Białostoczek 19, gm. Zabłudów, 15-592 Białystok, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5421013020, REGON: 050323425, kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod nr tel.: 85 741 95 80 oraz pod adresem e-mail: rodo@falkooil.pl.

 

§1
Zbieranie danych

Celem zbierania danych osobowych przez PHU “FALKO OIL” Krzysztof Falkowski jest nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego z Użytkownikiem.

PHU “FALKO OIL” Krzysztof Falkowski przetwarza dane:
1. Użytkowników kontaktujących się za pośrednictwem formularza kontaktowego – w celu kontaktu z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
2. Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – w celu przesyłania informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).

PHU “FALKO OIL” Krzysztof Falkowski przetwarza następujące (podane dobrowolnie) dane osobowe Użytkowników:
1. imię i nazwisko;
2. adres poczty elektronicznej;
3. numer telefonu kontaktowego;
4. treść wiadomości.

 

§2
Pliki cookies

PHU “FALKO OIL” Krzysztof Falkowski na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy innym urządzeniu Użytkownika.

Cookies mogą być odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Google Analytics).
Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza używanie cookies w urządzeniu. Pliki cookies nie muszą być zapisywane na komputerze, można z nich zrezygnować lub wyłączyć je, korzystając z przeglądarki internetowej.

 

§3
Prawo do wycofania zgody

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, którą Użytkownik w każdej chwili może cofnąć. W tym celu wystarczy napisać e-mail na adres: rodo@falkooil.pl. Cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika do tego momentu było nielegalne. Do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać te dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.