W samochodach osobowych stosuje się paliwa w formie ciekłej i paliwa gazowe. Do tych pierwszych należy benzyna silnikowa, olej napędowy i LPG. Przykładem paliwa gazowego jest CNG, czyli sprężony gaz ziemny. Jaka jest charakterystyka poszczególnych rodzajów paliwa?

Benzyna silnikowa

paliwa i ich rodzaje ogolna charakterystyka

Paliwo używane w pojazdach z silnikami o zapłonie iskrowym. Energia uzyskiwana jest poprzez spalanie mieszanki benzyny z tlenem atmosferycznym w komorach cylindrów. Jakość benzyny mierzona jest liczbą oktanową oraz wartością opałową. 

Benzynę uzyskuje się w wyniku rafinacji ropy naftowej. Paliwo to składa się z węglowodorów o temperaturze wrzenia 30-200 stopni Celsjusza. Popularnym dodatkiem do benzyny silnikowej jest alkohol – najczęściej bioetanol.

Olej napędowy

Jest to paliwo stosowane w silnikach o zapłonie samoczynnym. Olej napędowy jest uzyskiwany podobnie jak benzyna silnikowa w procesie rafinacji ropy naftowej. 

Olej napędowy Białystok jest paliwem bardzo popularnym. Ze względu na aspekt ekonomiczny. Paliwo to pozwala na generowanie znacznych oszczędności. Szacuje się, że stosowanie oleju napędowego pozwala osiągać oszczędności w zakresie 20-25% w porównaniu z benzyną silnikową.

Istotną wadą oleju napędowego jest jego szkodliwość dla środowiska naturalnego. W wyniku jego spalania do atmosfery uwalniane są cząstki stałe i dwutlenek azotu, czyli substancje mające bardzo negatywny wpływ na zdrowie człowieka. 

Paliwa gazowe CNG i LPG

Zacznijmy od sprężonego gazu ziemnego, czyli CNG. Jest to metan o ciśnieniu 20-25 MPa. CNG jest paliwem bardzo ekologicznym. Emisja dwutlenku węgla towarzysząca jego spalaniu jest mniejsza niż w przypadku benzyny.

Pomimo, że CNG może być stosowany zarówno w silnikach z zapłonem iskrowym jak i samoczynnym, to jednak nie jest zbyt popularny w Polsce. Wśród najważniejszych powodów tego stanu rzeczy wymienić można fakt, że instalacja gazowa stosowana do gazu sprężonego wymaga bardzo wytrzymałych i drogich zbiorników. Kolejnym powodem jest ograniczona sieć dystrybucji.

Zdecydowanie większą popularnością wśród posiadaczy aut cieszy się LPG, czyli płynna mieszanina propanu i butanu. Jej ciśnienie jest wielokrotnie niższe od ciśnienia CNG i wynosi 1-1,5 MPa. Co oczywiście ułatwia transport paliwa Białystok i dystrybucję.

Jest to doskonała alternatywa dla benzyny głównie ze względu na koszty. Różnica w cenie obu paliw sprawia, że instalacja gazowa zwraca się stosunkowo szybko. Dlatego też Polska należy do potentatów w liczbie aut napędzanych LPG, a sieć dystrybucji w naszym kraju jest bardzo dobrze rozwinięta. 

Struktura konsumpcji paliw w Polsce

Jak wygląda struktura konsumpcji paliw w Polsce? Najważniejsze trzy rodzaje paliw mają następujący udział w rynku: 

  • LPG 14,8% 
  • Benzyna 17,7%
  • Olej napędowy 60,8%

Łączny udział trzech najpopularniejszych typów paliwa wynosi ponad 93 procent. Sprzedaż sprężonego gazu ziemnego jest natomiast bardzo niska.