samochód-odśnieżanie-mandat-kara

Okres zimowy dla osób nieposiadających garażu, bądź miejsca postojowego pod wiatą jest dość uciążliwy. Codzienne poranne skrobanie szyb i odśnieżanie auta może być naprawdę męczące. Kierowcy powinni dbać o bezpieczeństwo swoje, jak i innych użytkowników ruchu. Dlatego też przed rozpoczęciem jazdy muszą pamiętać o odśnieżeniu samochodu. Aby czynność ta nie sprawiała trudności, warto zaopatrzyć się w porządną skrobaczkę do szyb. Dostępne są w supermarketach, sklepach branżowych, internetowych lub na większości stacji benzynowych.


Czy można zostać ukaranym za nieodśnieżony samochód?

Zgodnie z treścią Dz.U. z 2017 r. poz. 1260:

DZIAŁ III Pojazdy  Rozdział 1 Warunki techniczne pojazdów

Art. 66. Ust.1 pkt 1 i 5
„1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:


*1) nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;

*5) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu;”

W przypadku, gdy samochód nie zostanie odśnieżony i w takiej formie wyruszy w drogę, kierowcy zatrzymanemu przez policję może grozić kara w postaci mandatu:

„Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim: 200

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych: 200

Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne: 100 zł”

Pozostawienie śniegu czy lodu na dachu, szybach, tablicach rejestracyjnych i lusterkach samochodowych jest dość niebezpieczne. Podczas gwałtownego przyspieszenia lub hamowania taka warstwa śniegu pozostawiona np. na dachu może osunąć się na przednią szybę kierującego auto bądź na szybę kierowcy jadącego za tym pojazdem. Taki incydent może doprowadzić do kolizji lub wypadku drogowego. Dlatego tak ważne jest, aby zadbać o odśnieżenie samochodu przed włączeniem się do ruchu drogowego.

Ponadto warto wiedzieć, że podczas odśnieżania pojazdu na parkingu, w terenie zabudowanym, kierowca również musi stosować się do przepisów:

art. 60 ust. 2 ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260)

Zabrania się kierującemu:

1) oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu; […]

2) używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem;

3) pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym; nie dotyczy to pojazdu wykonującego czynności na drodze;”

Tutaj również za nie dostosowanie się do przepisów kierowca może otrzymać mandat.

Koszt takich mandatów według informacji zawartych w taryfikatorze mandatów 2019 to:

„ Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu: 50 zł”

„Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem: do 300 zł”

„Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym: 100 zł”


Warto więc w śnieżny dzień przeznaczyć chwilę na odpowiednie przygotowanie pojazdu do wyruszenia w trasę. Dzięki temu kierowca gwarantuje sobie i innym uczestnikom ruchu bezpieczeństwo oraz komfort jazdy.