„Nowy rok, nowy ja” – to najprawdopodobniej najczęściej wypowiadane słowa  w styczniu. Dużo ludzi postanawia zmienić siebie i swoje życie. Zmiany w nowym roku dotyczą również nowych przepisów, które zaczęły obowiązywać już w 2019 r., od stycznia 2020 r., bądź czekają na wejście w życie.  Co zmieniło się w przepisach, na co kierowcy powinni zwróci uwagę? Oto kilka z nich:

1. Obowiązujące z dniem 6 grudnia 2019 r. przepisy dotyczące tworzenia tzw. korytarza życia oraz zasady „jazdy na suwak” (Dz. U. z 2019 r. poz. 2202). Korytarz życia powinien być tworzony w przypadku zwiększonego natężenia ruchu, który ogranicza swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego.

Jak powinien wyglądać poprawie utworzony korytarz życia?

jak-uformowac-korytarz-zycia
źródło: Ministerstwo Infrastruktury

„Jazda na suwak” – w tym przypadku w przepisach, zostały jasno określone zasady pierwszeństwa z poszczególnych pasów ruchu, gdy ich liczba się zmniejsza, a na końcu powstaje zator.  

Jak poprawnie powinna wyglądać „jazda na suwak”?

jazda-na-suwak
źródło: Ministerstwo Infrastruktury

2. Profesjonalna rejestracja pojazdów  – została stworzona, aby ułatwić pracę naukowcom i inżynierom z instytutów badawczych oraz producentom, sprzedawcom nowych samochodów, którzy oferują klientom jazdy testowe. Dzięki temu jednostki te będą mogły złożyć w swoim urzędzie wniosek o zostanie podmiotem uprawnionym do profesjonalnej rejestracji. Należy w nim podać kilka istotnych informacji takich jak: liczbę potrzebnych tablic rejestracyjnych (mają one zielone napisy na białym tle), liczbę blankietów profesjonalnego dowodu rejestracyjnego dla każdego kompletu tablic. Taka decyzja o profesjonalnej rejestracji jest ważna przez rok. Więcej informacji na ten temat możecie znaleźć na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Od 01.01.2020 r. na polskich ulicach pojawią się również samochody z zielonymi tablicami rejestracyjnymi (czarne napisy na zielonym tle). Zostaną one wydane w czasie rejestracji pojazdów elektrycznych oraz napędzanych wodorem. Dodatkowo naklejki legalizacyjne zaopatrzone zostały w kolorowe obwódki: czerwone dla samochodów z napędem elektrycznym i żółte dla samochodów z silnikiem na wodór. Poza tym warto zaznaczyć, że te auta mają prawo poruszać się po buspasach.

4. Kary za przekręcenie licznika – za każde jego „przekręcenie” grozi kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Dodatkowo podczas kontroli uprawnione służby (np. policja, Straż Graniczna, służby celne) mogą spisać aktualny stan licznika kontrolowanego pojazdu i przekazać te dane do CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców), w celu późniejszych porównań wyników. Znajdą się tam również informacje na temat wymiany licznika i jego przebiegu – odczytane przez diagnostów.

Zmiany w Kodeksie Drogowym mają również dotyczyć:
  • pierwszeństwa pieszego przed wejściem na pasy,
  • ograniczenia prędkości do 50 km/h w terenie zabudowanym także nocą,
  • przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h także poza terenem zabudowanym podstawą do zabrania prawa jazdy.