Posiadanie własnego zbiornika na olej napędowy jest rozwiązaniem bardzo opłacalnym. Pozwala ono nie tylko korzystać z hurtowych cen paliw, ale również uniezależnić się od oferty lokalnych dystrybutorów czy stacji.

Przepisy dotyczące zbiorników na olej

zbiornik na olej napędowy

Zacznijmy od przepisów regulujących konstrukcję zbiornika. Przede wszystkim do przechowywania oleju napędowego należy stosować zbiorniki dwupłaszczowe. Składają się one ze zbiornika wewnętrznego (nazywanego także zbiornikiem właściwym), w którym magazynowane jest paliwo. Drugim elementem konstrukcji jest płaszcz zewnętrzny, który musi pomieścić co najmniej 110% projektowej objętości oleju ze zbiornika wewnętrznego. Płaszcz pełni rolę tacy wychwytującej i przeciwdziała przedostawaniu się oleju napędowego do gruntu.

Zbiorniki na olej powinny być wyposażone w odpowiednie złącze, czujniki maksymalnego zapełnienia, automatyczne pistolety nalewowe oraz podłączenia do uziemienia. Dodatkowo zbiorniki na olej o pojemności powyżej 2 500 litrów powinny być wyposażone w elektroniczny czujnik przecieku. Urządzenia powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.

Zbiorniki powinny posiadać wymaganą dokumentację techniczną oraz deklarację zgodności z normami Unii Europejskiej. Na konstrukcji powinna znajdować się tabliczka znamionowa z danymi identyfikacyjnymi zbiornika i jego producenta.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na konieczne zgody. W przypadku zbiorników o pojemności powyżej 5 000 litrów konieczne jest uzyskanie pozwolenia Państwowej Straży Pożarnej oraz zgody na eksploatację wydanej przez PINB (Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego).

Gdzie umieścić zbiornik na olej zgodnie z przepisami?

Zacznijmy od przepisów dotyczących miejsca, w którym można zainstalować zbiornik na olej. Wymogi prawne w tym zakresie są bardzo precyzyjne. Zbiornik nie może znajdować się w odległości mniejszej niż 10 metrów od domów i budynków użyteczności publicznej. Identyczna odległość musi zostać zachowana w stosunku do ujęć wody pitnej. Trochę mniejsze wymagania dotyczą budynków gospodarczych lub granic działek. W tym przypadku minimalny dystans to 5 metrów.

Przepisy regulują także odległość zbiornika od linii energetycznych. W zależności od napięcia znamionowego dystans musi wynosić od 3 do 15 metrów.

Dodatkowo zbiorniki na olej napędowy powinny być umiejscowione na stabilnym i wypoziomowanym podłożu wykonanym z materiału niepalnego. Miejsce powinno być wybrane w taki sposób, aby zapewnić swobodny dostęp cystern obsługujących transport paliw. Natomiast połączenie cysterny ze zbiornikiem powinno być na tyle szczelne, aby zminimalizować ryzyko przedostawania się paliwa do środowiska naturalnego.