Chcąc ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, każdy rolnik musi złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych. Dodatkowo do wniosku musi dołączyć faktury VAT, dokumentujące poniesione wydatki. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, ponownie została ustalona w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

zwrot-podatku-akcyzowego-2020-olej-napedowy-diesel

Ile wynosi limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r.?

  • 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych,
  • 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Do kiedy należy złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego?

  • od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
  • od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (bądź ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Kiedy  i jak następuje wypłata zwrotu podatku akcyzowego?

  • 1- 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 1 – 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest dostępny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego). Można go również znaleźć na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz otrzymać w urzędach gmin.